Sevgili Emek Dostları,

Basılı kitap ve süreli yayınların teslimini KDV'den muaf tutan düzenleme 22.02.2019 tarihli Resmi Gazete'de (Bkz. Resmi Gazete 3.sayfa, madde 7) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, kanun maddesinde yer alan alt sınır uygulaması da kaldırılmış ve miktarına bakılmaksızın tüm basılı kitap ve süreli yayın teslimleri muafiyet kapsamına alınmıştır.

Dolayısıyla bugünden itibaren basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV uygulanmayacaktır. İlgili madde şu şekildedir:

MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.)

Emek Kitap
Emek Kitap
stoklarında 184.413 farklı
çeşit kitap bulunmaktadır.